archiwoo
Kirstinelund
Lyshøjen 12 / st. tv. / bygning K6
8520 Lystrup – Danmark

A new circuit for the AARCH

Archiwoo har udviklet dette forslag ifb. med den åbne internationale arkitektkonkurrence “NEW AARCH” – den nye arkitektskole på Godsbaneanlægget i Århus.
Projektresumé
Bygherre /
Åben international Arkitektkonkurrence
Arkitekt /
archiwoo
Omfang /
12.000 m2 uddannelsesbyggeri
Projektydelser /
Rumprogrammering, planløsning, tegninger, visualiseringer
Sted /
Aarhus, dk
Projektår /
2016

Bymæssigt hovedgreb

Bygningsmæssigt hovedgreb

Illustrationsplan

Overbliksvisualisering mod syd

Overbliksvisualisering mod nord

Overbliksvisualisering mod øst

Sprængt plan