Aktivitets­huset i Vridsted

Archiwoo og DGI Faciliteter har i samarbejde med Vridsteds lokale ildsjæle udviklet et funktions- og bygningskoncept for omdannelsen af Vestfjendshallen i Vridsted. Fremtidens aktivitetsformer og idrætsbehov har været omdrejningspunktet for arbejdet med fremtidens Vestfjendshal, et tidssvarende og fremtidssikret aktivitetshus.
Projektresumé
Bygherre /
Vridsted IF
Arkitekt /
archiwoo i samarbejde med DGI Faciliteter
Omfang /
450 m² nybygning, 800 m² landskab
Projektydelser /
Rumprogrammering, bygherredialog, planløsning, tegninger, visualiseringer
Sted /
Vridsted – dk
Projektår /
2017

Hovedgreb

Overbliksvisualisering af adkomstområdet

Overbliksvisualisering

Grundplan

Snit

Interiørvisualisering

Nordfacade