Cortenbroen / Fugl­sangs nye tap­peri ved Haderslev

Archiwoo har i samarbejde med Jesper Thyge Brøgger – Arkitektur og Design og Fuglsang bryggeriets ledelse skabt dette forslag til et nyt tapperi ved E45 vest for Haderslev. Vi har med oplægget søgt at skabe et enkelt og klart visuelt hovedgreb. Vi har valgt at formgive bygningens facader og indre rumdisponering i en klar og skulpturel arkitektur, så bygningskomplekset både kan opleves som en helhed, næsten som landart, og samtidig være imødekommende og udtryksfuld tæt på.

 

I det nye tapperi skal man kunne fornemme den kultur Fuglsang er rundet af, og fornemme en samhørighed med de smukke og fine historiske bygninger, der ligger i Haderslev. Det kan ses i materialevalg, overflader og i den overordnede “rå og forfinede” skulpturelle arkitektur.
Projektresumé
Arkitekt /
Ingeniør /
Niras
Omfang /
12.000 m2 tapperi, administration og velkomstcenter
Projektydelser /
Rumprogrammering, planløsning, tegninger, visualiseringer
Sted /
Haderslev, Danmark
Projektår /
2018

Hovedgreb

Beliggenhedsplan

Planudsnit af anlægget, stueplan

Planudsnit af anlægget, 1. sal

Baggrund

Fuglsangs bygningsanlæg i Haderslev

Fuglsangs bygningsanlæg i Haderslev

Byggegrunden

Fuglsang

Tegning af Hans Peter Jørgensen / Museum Sønderjylland