Respekt­fuld energi­renovering af Rundhøj­skolen

Rundhøjskolen blev designet af arkitekterne Heibert Jensen og K. Blach Petersen omkring 1960. Knud Blach Petersen er også kendt som arkitekten bag Gellerupparken i Århus, Forskningscenter Foulum og Skjoldhøjkollegiet i Århus (i samarbejde med Knud Friis). Skolen blev indviet i 1966 og står i dag som et klassisk eksempel på 60’ernes arkitekturstrømning.

 

Archiwoo har i samarbejde med Rundhøjskolen, Ekolab og Århus Kommune udført en større energirenovering af skolen. I projektet har vi kombineret nutidens høje krav til energi, indeklima, akustik og lys med skolens oprindelige rumligheder og arkitektoniske udtryk i en respektfuld fremtidssikret helhedsløsning.
Projektresumé
Bygherre /
Rundhøjskolen, AA+ Aarhus Kommune
Arkitekt /
archiwoo
Omfang /
Vinduesudskiftning på hallen, gymnastiksalen og hovedfløjens østfacade. / Energirenovering af halfacade inkl. opbygning af indvendige akustikelementer og eldrevne screens
Projektydelser /
Planløsning, tegninger, visualiseringer, hovedprojekt, udbud, tilsyn i byggefasen
Entreprenør /
Hustømrerne, Rosborg El
Sted /
Århus, Viby
Projektår /
2017

Interiørfoto af den energirenoverede halfacade med akustikfelter og el-screens

Konstruktionsopbygning

Halrummet med de karakteristiske ovenlys og ny LED belysning

Udsnit af det nye loft i klasserummene

Eksteriørfoto af den energirenoverede halfacade

Historisk foto fra slutningen af 1960'erne af Rundhøjskolen og byområdet omkring, kilde : arkivdk

Historisk foto med forsamling i den store hal, kilde : arkivdk

Model af K. Blach Petersens og Herbert Jensens Rundhøjskole, kilde : arkivdk