Et udendørs lærings­­rum på Gammel­­gårds­­­­skolen

Archiwoo har i dialog med Gammelgårdsskolen og SFO skabt et nyt udendørs lærings- og aktivitetsområde på skolens vestside. Første prioritet har været at skabe en ny sammenhængende udendørs bevægelsesflade i tæt relation til skolens gårdrum og indendørs undervisningsrum. Ved at nedbryde eksisterende fysiske grænser mellem nye og nuværende aktivitetsrum opnås et optimalt flow mellem skolens forskellige aktiviteter.

 

På bevægelsesfladen har vi også skabt flere opholds- og læringszoner ved bl.a. at designe trappeforløb og en række cirkulære bænke, som omkranser flere af arealets eksisterende træer. Den udendørs læring foregår også i fladens nye udekøkken og drivhus, som kan åbnes op mod nord og syd via trælistebeklædte skydevægge. Mod vest flankeres aktivitetsfladen af en plantelabyrint med bålplads og trampoliner.
Projektresumé
Bygherre /
Gammelgårdsskolen & Århus Kommune
Arkitekt /
archiwoo(totalrådgivning) & SOES
Omfang /
150 m² overdækninger og 1500 m² landskab
Projektydelser /
Rumprogrammering, bygherredialog, planløsning, tegninger, visualiseringer, hovedprojekt, udbud og opfølgning
Sted /
Århus – dk
Projektår /
2014

Hovedgreb

Cirkulær bænk

Billede

Stedets Rønnetræer

Foto mod nord

Foto på fladen

Foto mod syd

Belægningsplan