Førerbunkeren - et projekt­udvik­lingshus i hjertet af Kirstine­lund

Archiwoo har i samarbejde med Officelab a/s skabt denne ikonbygning centralt beliggende i virksomhedsfællesskabet Kirstinelund. Projektet er formet i relation til stedets eksisterende bunkerlignende sikringsrum fra koldkrigsperioden.

 

Med den sarkastiske arbejdstitel “Førerbunkeren” skitseres her en ny landskabsintegreret bygning, som bl.a. vil fungere som base for Officelabs projektudviklingsafdeling.
Projektresumé
Bygherre /
Officelab a/s
Arkitekt /
archiwoo
Omfang /
650 m² nybygning
Projektydelser /
Rumprogrammering, planløsning, tegninger, visualiseringer
Sted /
Lystrup, dk
Projektår /
2016

Hovedgreb

Beliggenhedsplan

Snitmodel indgangsniveauet

Snitmodel stuen

Snitmodel - 1. sal

Overbliksmodel

Interiørvisualisering

Længdesnit

Tværsnit

Visualisering ved indgangsområdet