Fremtidens bære­dygtige almene bolig

Fremtidens bæredygtige almene bolig er titlen på den åbne projektkonkurrence, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udskrev den 20. august 2013. Konkurrencen blev udskrevet i samarbejde med Kolding Kommune og Lejerbo Kolding samt Aarhus Kommune og AL2bolig om to almene boligbebyggelser i henholdsvis Seest i Kolding (tæt-lavt byggeri) og Lisbjerg ved Aarhus (etagebyggeri) med henblik på realisering af vinderforslagene efterfølgende.

 

Projektgruppen med hovedarkitekterne Archiwoo og Vesthart arkitekter blev kåret som én blandt tre vindere i første fase af projektkonkurrencen. Dommerkomiteen skrev bl.a. følgende om vores forslag: “Forslaget er, som alment boligbyggeri med vægten på fællesskab og bæredygtighed og inden for rammerne af en miljømæssig og teknisk afbalanceret byggeskik, typologisk og arkitektonisk nytænkende og dermed et vigtigt bidrag i debatten om udvikling af den almene bolig”.
Projektresumé
Arkitekt /
Archiwoo / Vesthardt arkitekter / Poul Bæk Pedersen / Tri Consult / By Munch
Præmiering /
2. præmie i international todelt arkitektkonkurrence
Omfang /
4.000 m²
Projektydelser /
Skitseprojekt, DGNB-certificering, BIM, visualiseringer
Sted /
Århus – Lisbjerg – dk
Projektår /
2013

Overbliksbillede

Beliggenhedsplan

Grundplan

Typisk etageplan

Private begrønningssystemer

Interiørvisualisering

Boligetagen

Boligen

Overbliksbillede

Udeophold og begrønningssystem

Det fælles vertikale mødested