Den nye psykiatri i Gødstrup

Målet med denne visionsskitse for Gødstrup Psykiatrien er at skabe et trygt og atmosfærefyldt miljø for både patienter og et bredt lægefagligt, samarbejdende sundhedsvæsen under parolen: ”Både et paradis, og en rumraket”.
Projektresumé
Bygherre /
Åben international arkitektkonkurrence
Arkitekt /
archiwoo oi samarbejde med Vesthardt arkitekter
Omfang /
14.800 m2 psykiatribygning
Projektydelser /
Rumprogrammering, planløsning, tegninger, visualiseringer
Sted /
Gødstrup – dk
Projektår /
2014

Hovedgreb

Beliggenhedsplan

Indgangsniveauet

1. salsplan

Principsnit

Sydfacade

Natperspektiv