Masterplan for virksom­­heds­fæl­les­­skabet Kirstine­lund

Archiwoo har rådgivet Officelab a/s i forbindelse med udviklingen og ekspantionen af virksomhedskonglomeratet Kirstinelund i Lystrup. Officelab ønsker at imødekomme den efterspørgsel og interesse som tilkendegives af ny- og veletablerede virksomheder. Det gør Officelab gennem sine kerneforretninger sideløbende med en kontinuerlig opgradering af de eksisterende fysiske miljøer, og nu i kombination med en moderne og fremtidssikret udbygning af bygningsmassen og landskabet på Kirstinelund. Under temaet “diskret luksus” arbejder Officelab benhårdt for at være i front når det gælder kvalitet og funktionalitet i de byggede miljøer, hvad enten det handler om virksomhedernes formelle rumindretninger, bygningernes ydre form eller om de indre rumligheder, stofligheder og materialeanvendelse.

 

Landskabsrummene mellem bygningerne skal ligeledes være i fokus i fremtidens Kirstinelund, og Officelab har derfor ønsket at få skabt en sammenhængende masterplan for hele Kirstinelund, hvor byfortætning, diversitet i det byggede miljø, LAR, biodiversitet, bevægelse og sundhed vil være nøgletemaer for områdets udvikling i årene fremover.
Projektresumé
Bygherre /
Officelab a/s
Arkitekt /
archiwoo
Omfang /
35.000 m² landskab, 15.000 m² bygning
Projektydelser /
Masterplan, idéudvikling, LAR og biodiversitet, logistik og trafikomlægning, bygningsdesign, byanalyse, visualiseringer
Sted /
Århus – Lystrup – dk
Projektår /
2016 – 2020

Landskabskoncept

Bygningskoncept

Overbliksbillede

Masterplan

Gårdvisualisering

Visualisering af tårnbebyggelse

Overbliksbillede mod nord

Overbliksbillede mod øst