Molsprojektet

Molsprojektet omfatter en større transformation af arealerne omkring Molsskolen, Molshallen og Knebel på Djursland. Projektet lever igennem en stor lokal forankring hvor bl.a. 12 styregrupper fungere, som idéudviklere og bindeled mellem borgere, fonde og myndigheder.

 

I omdannelsen omkring Molsskolen fokuseres der primært på at øge arealernes anvendelse igennem nytænkning inden for læring og bevægelse. Men også børnenes kost er i centrum og derfor arbejdes der i masterplanen med dette spændende projekt, hvor den planlagte nye daginstitution sammenbygges med Molsskolens nye madhus, nye faciliteter til Molshallen, lokalarkivet samt en ny skolefløj med fokus på motorik og læring.
Projektresumé
Bygherre /
Syddjurs Kommune
Arkitekt /
archiwoo i samarbejde med DGI Faciliteter
Omfang /
3.500 m2 nybygning
Projektydelser /
Rumprogrammering, planløsning, tegninger, visualiseringer
Sted /
Knebel, dk
Projektår /
2015

Hovedgreb

Overbliksmodel

Overbliksmodel

Overbliksmodel - indgangsetagen

Overbliksmodel - 1. sal

Indgangsetagen

1.salsplan

Snit

Facader

Overbliksmodel