Perlekæden / Jystups nye kultur- og aktivitetsstrøg

Archiwoo har i samarbejde med DGI Faciliteter og lokaludvikling og Jystrups ildsjæle udviklet denne masterplan som grundlag for den kommende udvikling af områderne omkring Søholmskolen i Jystrup.

 

I projektet arbejder vi med 7 primære aktiver : Søholmskolen, baneanlægget, Jystrup-if, Søholmhus med den gamle have, Børnehaven Søholmen, Hvidsø og de store omkringliggende skovområder. I dag ligger aktiverne som spredte solitære øer, kun forbundet via den nord-sydgående landevej, Skjoldnæsvej. I Perlekæden skal aktiverne knyttes tættere sammen ved at introducere nye samarbejder på tværs af organisationerne, forme nye fysiske forbindelsesflader på tværs af den nuværende infrastruktur og skabe nye rum og bygninger med nye funktionaliteter.
Projektresumé
Bygherre /
Foreningen Søholmhus, Ringsted Kommune
Arkitekt /
archiwoo i samarbejde med DGI Faciliteter
Omfang /
2.500 m2 bygning og 55.000 m2 landskab
Projektydelser /
Rumprogrammering, bygherredialog, planløsning, tegninger, masterplan, visualiseringer
Sted /
Sted / Jystrup – dk
Projektår /
2015-2020

Hovedgreb

Illustrationsplan

Perspektiv

Perspektiv