Stakhusene

I projektet tager vi afsæt i punkthustypens mange bokvaliteter. Bygningstypologiens yderst simple strukturelle opbygning, med en indre logistikkerne og et ydre åbent boligvolumen muliggør, via en simpel stakning af boligprogrammet, optimale oplevelsesmæssige og strukturelle kvaliteter. Husets karakteristiske stakkede udtryk opnås ved at rotere udvalgte etager om kernen og dermed orientere boligerne skiftevist øst/vest og nord/syd alt efter bebyggelsens overordnede orientering. Herved skabes en mangfoldighed i boligernes dagslyskarakterer og udsigtslinjer.
Projektresumé
Arkitekt /
archiwoo
Omfang /
4.700 m² boligstruktur
Projektydelser /
Koncept, planløsninger, visualiseringer
Projektår /
2014

Hovedgreb

Illustrationsplan

Etageplaner

Perspektiv

Perspektiv