Udvidelse af Alhede­­hallerne

Archiwoo har i samarbejde med DGI Faciliteter og Alhedehallernes bestyrelse udviklet dette idéprojekt med henblik på at undersøge, anskueliggøre og visualisere Alhedehallernes udviklingspotentiale og retning fra 2016 og frem. I nærværende projekt har vi arbejdet os frem til en robust hovedgrebsmodel som består af 6 deltemaer som hver især kan realiseres over tid eller realiseres i et samlet anlægsprojekt.
Projektresumé
Bygherre /
Alhedehallerne
Arkitekt /
archiwoo i samarbejde med DGI Faciliteter
Omfang /
500 m² nybygning, 5 Ha landskab
Projektydelser /
Rumprogrammering, bygherredialog, planløsning, tegninger, visualiseringer
Sted /
Frederiks, dk
Projektår /
2016

Hovedgreb

Etageplan

Overbliksbillede

Overbliksbillede

Overbliksbillede

Interiørbillede