Udbygning af Ryomgård Realskole

archiwoo har i samarbejde med skolens bestyrelse skitseret en ny indskolingsbygning til Ryomgaard Realskole. Ryomgaard Realskole blev opført i 1913 og var dengang den største privatskole uden for København. Skolen har i dag ca. 300 elever fordelt på 0. – 9. klassetrin. Skolen består af to bygninger: den oprindelige markante hovedbygning mod hovedgaden, og den terrasserede fladttags-bygning fra 1975 bygget ind i skrænten mod nord.
Vi har valgt at placere den nye indskolingsbygning på det skrånende areal vest for hovedbygningen. Placeringen muliggør en fremtidig sammenbygning af de tre enheder ved hjælp af en fjerde central glasbygning, som vil indeholde et nyt samlende mødested og ungemiljø i tæt forbindelse til skoleboden. Placeringen af indskolingsbygningen betyder også at det ubrugte naturareal mod vest aktiveres og vil indgå i hele skolens læringsmiljø.
Hovedbygningen har gennem årene gennemgået flere udbygninger og renoveringer. Senest er hovedbygningens markante tårn genopbygget og ført tilbage til sin oprindelige udformning. I dag står anlægget som et fint homogent miljø med den røde teglsten som stedets karakteristiske materiale. Vi har valgt at opføre den nye bygning i træ med en mindre del i røde teglsten, som giver en flot samhørighed med skolens eksisterende teglbygninger.
Projekttitel

Beliggenhedsplan

Etageplan / stuen

Etageplan / 1. sal

Visualisering

Visualisering

Projektresumé
Bygherre /
Arkitekt /
archiwoo
Bygherrerådgiver /
Omfang /
450 m²
Projektydelser /
Rumprogrammering, planløsning, tegninger, visualiseringer
Sted /
Ryomgård, Danmark
Projektår /
2020