Det levende hus i Jæger­­gårdsgade

I marts måned 2016 udskrev DEM i samarbejde med Arkitektforeningen arkitektkonkurrencen “Nyt byhus i Jægergårdsgade 59B, Århus”. Archiwoo var blandt de 8 udvalgte arkitektfirmaer, som fik fornøjelsen af at prøve kræfter med denne meget spændende, men også komplekse opgave. Projektet omfatter et nyt byhus med vinbar i stueetagen, 3 toværelsesboliger på henholdsvis 1., 2. og 3. sal. Herudover omfatter projektet en taghave, et nyt sammenhængende gårdrum og en kælderetage med vinsmagningslokale, cafékøkken og div. servicefunktioner.

Archiwoos forslag gik videre til konkurrencens 2. runde og fik stor ros og opnåede en fin ”fremhæves” titel i dommerbetænkningen. Fagdommerne skrev bl.a. om vores forslag :

”Mod Jægergårdsgade fremtræder forslaget som et dragende og frodigt indslag i den eksisterende husrække med en klar attraktionsværdi. Den begrønnede facade flettes smukt sammen med boligetagernes tombak-beklædte facader. Huset tilpasser sig husrækkens facadehøjder gennem en delvis tilbagerykning af tagetagen, hvilket medfører, at den resterende del af gadefacaden fremstår i 4 etager. Stueetagen er tænkt som ét hele, hvor passage og vin- og snackbaren udgør en rumlig og materialemæssig sammenhæng. Således opnås et særligt raffineret udtryk i bearbejdningen af loft- og vægbeklædninger kombineret med anvendelse af integreret lyskunst i form af et foranderligt lyshav. Gårdhaven fremstår af to hovedelementer, en stor teglbelagt flade der spænder ud i alle tre gårdafsnit og gårdhavens slangemøbel, der er tænkt i en stor sammenhængende trækonstruktion. Konstruktionen danner bænk og siddetrappe og fungerer som beboernes primære udendørs opholdssted.”

Det levendehus på Jægergårdsgade - hovedgreb

Projektgalleri

Facts