Lærings­­ter­rassen - nye lærings­­miljøer til Tietgen Business i Odense

Archiwoo har i samarbejde med Jesper Thyge Brøgger – Arkitektur & Design og HD Ejendomme a/s udviklet denne undervisningsbygning til fremtidens Tietgen business i Odense. Huset omfatter ca. 3000 m² nye læringsmiljøer fordelt på 3 etager samt en opkvalificering og modernisering af skolens nuværende undervisningsmiljøer.

Huset er formet som 4 åbne terrasserende flader med et centralt storslået spiralerende rampeforløb som binder etagerne sammen. De enkelte lukkede undervisningsrum, grupperum og kontorer ligger frit på fladerne og danner skærme og afgrænsninger mod de åbne flader. Der skabes hermed mange nicher / koncentrationsrum og mindre “hjørner” hvor de studerende kan slå sig ned. Flere områder skærmes med gardiner og flere områder indrettes som hjemlige miljøer ud fra princippet om at indlæringen underbygges af rum med karakter, intimitet og høj komfort.

Facts