Nyt klubhus til Gilleleje Ro- og Kajakklub

Gilleleje Ro- og Kajakklub er en lille sejlklub med base i Gilleleje havn. Klubbens nuværende klubhus ligger på havnens nordlige del, længst ude mod Gilleleje Flak. Klubhuset ligger visuelt markant ude på spidsen af molen og ses tydeligt ved indsejlingen til havnen. Det er en formidabel placering med meget stor herlighedsværdi, og medlemmerne drager stor nytte af den direkte adgang til vand og vandkant. Det er også en udsat placering, hvor bl.a. stormen Bodil gjorde et stort indhug i klub- og bådhuset i 2013. Siden er bygningerne renoveret, og kajforløbet ud mod Gilleleje Flak er forstærket med sten og bolværk.

Klubbens bestyrelse har igangsat strategiarbejdet med klubbens fremtidige faciliteter. Hvilke værdier skal tegne klubben i fremtiden? Hvordan skaber vi et moderne og imødekommende sted for klubbens nuværende sejlere, roere, kajakroere og vinterbadere? Hvilke faciliteter skal vi tilbyde, og hvilke nye kan vi introducere for at tiltrække nye kunder i butikken? Hvordan gør vi stedet mere tilgængeligt, synligt og indbydende? Temaerne er konkretiseret af archiwoo i samarbejde med klubbens bestyrelse i flere forskellige løsningsmodeller. Arbejdsgruppen er landet på nærværende koncept, som på en fin og enkel måde samler klubbens fremtidige faciliteter. Det nye klubhus vil bl.a. tilbyde trænings- og omklædningsfaciliteter, saunaer, udebrus og vildmarksbad, en forsamlingssal med anretterkøkken, et værksted og en ny mole med overdækkede opholdsområder.

Det nye klubhus fremstår som en nyfortolkning af havnens klassiske maritime røde saddeltags-træhuse. Den klassiske form krydres med en række karnap-former, som giver dobbelthøje rum til udvalgte faciliteter, og der indbygges nicher med opholdsmuligheder og mødesteder i husets facade-linjer. Husets bærende trækonstruktioner fremhæves, og facaden åbnes med store glaspartier mod vand og det maritime miljø.

Facts