Idéoplæg til den nye arkitektskole i Aarhus - NEW AARCH

Archiwoo arkitektur har udviklet dette forslag ifb. med den åbne internationale arkitektkonkurrence til en ny arkitektskole på Godsbanen i Aarhus.

Den nye Arkitektskole i Århus vil blive en lokal katalysator for kreativitet i byen som helhed og især i den kommenden bydele Århus K. I forslaget vil arkitektskolen blive en af tre større urbane hubs i samspil med den nuværende Godsbane mod nord og eventbyen mod syd. Det tre institutioner vil ligge som perler på en snor som del af by-nettet, den grønne kile og jernbanesporene, som flyder ind i byen ude fra Ådalen. Den nye skole ligger i overgangen mellem det åbne landskab og byens urbane tæppe. Overgangen er en hjørnesten i disponeringen af skolen og det bymæssige greb i det både landskab, urbanitet og Godsbanen smelter sammen og skaber fundamentet for den nye arkitektskole.

I forslaget bygger vi videre på stedets eksisterende masterplan dog hen mod mere kompakte bymiljøer omkring skolen med veldefinerede byrum, passager og pladser. Skolen placeres tæt på og i aksial forbindelse med Godsbanen. De to bygningskroppe skal spille sammen geometrisk og rumligt og en ny urban plads defineres mellem de to bygninger. Pladsen vil fungere som et logisk nyt samlingspunkt i området.

NEW-AARCH-koncept-Archiwoo-arkitektur

Konceptuelt er skolen organiseret som en lagdelt bygningsstruktur som hænger over et åbent grønt og offentligt bylandskab. I stueplanet er de mest offentlige funktioner placeret i sammenhæng med workshops, arkitekturlaboratorier og f.eks. mindre butikker. På første niveau ligger tegnesalene og øverst på taget ligger lærernes og de administrative faciliteter mixet med offentligt tilgængelige taghaver.

Den nye arkitektskole på Godsbanens skal hylde den industrielle karakter i rum og materialer som består af de universelle arkitektoniske materialegrupper : sten og beton, glas, stål og træ.

Projektgalleri

Facts