Masterplan for virksom­­heds­fæl­les­­skabet Kirstine­lund

Archiwoo har rådgivet Officelab a/s i forbindelse med udviklingen og ekspantionen af virksomhedskonglomeratet Kirstinelund i Lystrup. Officelab ønsker at imødekomme den efterspørgsel og interesse som tilkendegives af ny- og veletablerede virksomheder. Det gør Officelab gennem sine kerneforretninger sideløbende med en kontinuerlig opgradering af de eksisterende fysiske miljøer, og nu i kombination med en moderne og fremtidssikret udbygning af bygningsmassen og landskabet på Kirstinelund. Under temaet ``diskret luksus`` arbejder Officelab benhårdt for at være i front når det gælder kvalitet og funktionalitet i de byggede miljøer, hvad enten det handler om virksomhedernes formelle rumindretninger, bygningernes ydre form eller om de indre rumligheder, stofligheder og materialeanvendelse.

Landskabsrummene mellem bygningerne skal ligeledes være i fokus i fremtidens Kirstinelund, og Officelab har derfor ønsket at få skabt en sammenhængende masterplan for hele Kirstinelund, hvor byfortætning, diversitet i det byggede miljø, LAR, biodiversitet, bevægelse og sundhed vil være nøgletemaer for områdets udvikling i årene fremover.

Projektgalleri

Facts