Omdannelse og udbygning af K5 i Kirstinelund

Archiwoo har i samarbejde med Officelab a/s udbygget og omdannet bygningen K5 i Kirstinelund. K5 er én blandt tre bygninger opført i 1980’erne som pt. forandres til moderne virksomhedsmiljøer. Det færdige anlæg vil huse bl.a. kontorfællesskaber og større virksomheder og omfatte ca. 8.500 m².

Grundstenen i omdannelsesstrategien for hele Kirstinelund består i at skabe maksimal tilgængelighed, funktionelt og visuelt, at åbne landskaber og bygninger for alle Kirstinelunds virksomheder. For K5 har det betydet, at dele af det oprindelige bygningsvolumen er nedrevet og den centrale gård åbnet op og overgået fra asfaltørken til grønt gårdrum for ophold, mødesteder, boldspil og samling. Den pladsstøbte nord-sydgående betonflade i gårdrummets vestside er introduceret som Kirstinelunds nye forbindelsesakse mellem den gamle omdannede gårdbygning, med bl.a. café og restaurant i hjertet af Kirstinelund, og de nye virksomheder mod nord.

Bygningsanlæggets 1. sal er gennemrenoveret og omdannet med nye rumindretninger for større virksomheder. De oprindelige højloftede værkstedsrum i stueplan er omdannet til virksomhedsfællesskaber med loft-stemning. Bygningens oprindelige rulleporte er erstattet med store vinduespartier som lader det grønne gårdmiljø strømme ind i kontorerne. Et nyt bibliotek og samlingsrum i bygningens østfløj danner rammen om Officelabs kvartalsevents og projektværksteder.

Bygningens syd-østfløj er udbygget med en træbeklædt bygning i to etager, som med sit skæve tag og frit komponerede træfacader, bidrager til et mere diverst visuelt miljø. Her har virksomhederne på 1 .sal stor glæde af udsigten til Engsøen og den rumlige effekt som det skæve højloftede rum giver.

K5 - før og efter omdannelsen
Projektår