Laden - ny spisesal til Brøruphus Efterskole

I samarbejde med Jesper Thyge Brøgger har Archiwoo arkitektur udviklet en ny spisesal med titlen “LADEN” til Brøruphus Efterskole. Projektet omfatter 700 m² og skal dagligt kunne servicere ca. 250 elever, lærere og andet personale. Huset inkluderer foruden spisesalen et større produktionskøkken samt servicefaciliteter såsom kontorer og møderum.

Brøruphus Efterskole ligger i et kuperet landskab mellem landbrugsmarker, skove og søer lige syd for Skanderborg. Skolens bygninger, udearealer og gårdrum forskyder sig op og ned og kobler sig på den gennemgående øst-vestgående gangforbindelse, som har sit udspring ved den gamle hovedbygning mod vest. På den vestlige side af hovedbygningen er de to store idrætshaller tilkoblet og markerer overgangen til skolens idrætsarealer med kunstgræsbane m.m.

Den nye spisesal placeres ved ankomsten til skolen, ud mod Brørupvej og for enden af den indre øst-vest forbindelsen. Den nye spisesal bliver dermed skolens ansigt udadtil, og det første indtryk, elever og forældre får, når de ankommer til skolen. Her er en gylden mulighed for at bringe Brøruphus Efterskoles filosofi og tilgang til verden frem i en fysisk manifestation i form af en ny bygning, som hylder fællesskabet.

Projektgalleri

Facts