Oasen - ideoplæg til Odenses nye friluftsbad i Bolbro

I den østlige del af Tusindårsskoven ind mod Odense centrum ligger det gamle Odense Friluftsbad. Badet har serviceret odenseanerne siden omkring 1950’erne og i dag er badet desværre både nedslidt og umoderne. Samtidig oplever byens svømmehaller og bade en stigende efterspørgsel på vandlandskaber som ikke kan imødekommes inden for Odenses nuværende kapacitet. Odense Kommune pegede derfor i 2022 på det eksisterende Odense Friluftsbad som en mulig lokation for udviklingen af et større tidssvarende og fremtidssikret rekreativt vandunivers for Odenseanere, oplandet og turister. Som del af den politiske proces har Odense Idrætspark i samarbejde med Odense Kommune, lokale aktører, Archiwoo arkitektur og Jesper Thyge Brøgger udviklet nærværende ideoplæg hvor det anskueliggøres hvordan et fremtidigt rekreativt vandunivers kunne udformes.

Friluftsbadet Oasen - byforbindelser

Oasen - videreudvikling af Tusindårsskoven

Oasen kan blive Odenses førende rekreative område. Med sin beliggenhed tæt ved Tusindårsskoven vil Oasen drage fordel af stedets eksisterende ry som et rekreativt hot spot. Besøgende kan nyde de omkringliggende skovområder, begive sig ud på cykel- og vandreture og endda deltage i den årlige Tinderbox musikfestival.

Oasens strategiske beliggenhed i Bolbro giver fremragende forbindelse til vigtig infrastruktur. Den tæt beliggende E20-motorvej mod syd giver nem adgang for besøgende, der rejser i bil, og sikrer en problemfri rejse til det udendørs bad. Derudover muliggør af Odenses nye letbanesystem og et muligt fremtidigt trinbræt nord for Oasen optimal transport for både byen og turister, hvilket yderligere fremmer tilgængeligheden og bæredygtighed.

Friluftsbadet Oasen - aktører og interessenter

Aktører

Der er en lang række større og mindre aktører, som har medvirket til at udvikle og inspire idéoplægget Oasen. Vi ved at en præmis for projektudviklingen og Oasens videre liv, er at inddrage alle aktører tidligt i processen så de får mulighed for at præge projektet i den retning som de mener er meningsfyldt. For at det kan lykkes skal der fremadrettet indhentes endnu mere data og udvikles endnu mere på projektets funktioner og indhold.

Friluftsbadet Oasen - diagram af funktioner

Mix af faciliteter skal skabe lokal forankring

I Oasen kombineres et større centralt beliggende friluftsbad med en række rekreative funktioner som bl.a. indendørs svømme- og wellnessfaciliteter, fitness og optræning, dykkerfaciliteter, en 30 m høj udspringsplatform og udsigtspunkt samt rekreative områder til skateboarding, strandvolleyball og strandfodbold.

Oasen bliver også hjemsted for en række klubber og foreninger samt en naturvejledningsstation for alle aldre. Naturelementet i Oasen skal spille en stor rolle ved bl.a. at tilgængeliggøre stedets natur og skove som aktive undervisnings- og oplevelseselementer. Ved at oprense den gamle sø til bade- og kajaksø og ved at etablere nye stiforløb, som sammenbindes med stedets eksisterende forbindelser, vil stedet for alvor kunne byde Odenseanerne indenfor i naturen.

Oasen - diagrammatisk tegning af tagets landskabelige karakter

Det organiske tag

Projektets arkitektoniske hovedgreb er det store beplantede organiske tag som omkranser, overdækker og iscenesætter Oasens rum på en klar og direkte måde. Taget rejser sig i bløde organiske bevægelser fra det naturlige terræn op over projektets forskellige funktionsrum. Tagets organiske form er derfor et udtryk for funktionernes forskellige krav til rumhøjde og placering m.m..Ved at udskære en række cirkulære former i tagets kanter opløses taget og fremstår nu som en række buer som skaber gennemkig i anlægget og bringer naturen og omgivelserne helt ind i friluftsbadet.

Stedets omkringliggende naturstier omkring Tusindårsskoven fortsætter deres bevægelse op på taglandskabet hvor siddemuligheder og opholdsflader vil give endnu flere besøgende mulighed for at bruge stedet. Stierne på taget bidrager således også med en scenisk oplevelse af friluftsbadet, byen og landskabet omkring.

Friluftsbadet Oasen - strandliv og sandsport-områder

En bæredygtig oase

Oasen vil med sine mange vandrelaterede funktionaliteter, hvoraf flere er opvarmede, være meget energiforbrugende og det ligger derfor eksplicit i projektet at der skal indbygges en række energireducerende og energiproducerende teknologier for at projektet kan bygges og driftes i balance. Tre energisystemer har været i spil for at reducere projektets energiforbrug, solceller, geotermi samt jord+“vandvarme” som enkeltvist eller i kombination med kollektive systemer vil kunne servicere friluftsbadet.

På materialesiden af projektet er anvendelsen af større limtræskonstruktioner i det organisk formede tag som erstatning for stål og beton et hovedelement i at skabe et mere bæredygtigt byggeri. Tagets store begrønnede og beplantede tagflader spiller også positivt ind på en række bæredygtighedsparametre.

Facts