Udvidelse af Alhede­­hallerne

Archiwoo har i samarbejde med DGI Faciliteter og Alhedehallernes bestyrelse udviklet dette idéprojekt med henblik på at undersøge, anskueliggøre og visualisere Alhedehallernes udviklingspotentiale og retning fra 2016 og frem. I nærværende projekt har vi arbejdet os frem til en robust hovedgrebsmodel som består af 6 deltemaer som hver især kan realiseres over tid eller realiseres i et samlet anlægsprojekt.

Med projektet skabes et nyt mødested med amfitrappe, terrasseområde, et fitness- og aktivitetsområde samt et cykelparkeringsanlæg med depoter i det eksisterende sikringsrum. Området vil stå klar til indvielse i december måned 2022.

Alhedehallerne - hovedgreb

Projektgalleri

Facts