Savtakkerne - en bæredygtig skole skabt til fleksibel udvikling

Archiwoo arkitektur har i samarbejde med Jesper Thyge Brøgger tegnet et skitseforslag til fremtidens Skovlund Efterskole. I forslagets hovedgreb adresserer vi de udfordringer, som bl.a. den nuværende spredte skolestruktur har skabt. Dette involverer bl.a. at samle skolens funktioner under ét tag i skalamæssig balance med den omkringliggende landsby, Skovlund.

Den nye efterskole er omhyggeligt disponeret for at sikre, at undervisningsmiljøer og udeområder er i overensstemmelse med skolens strategiske udvikling. Bl.a. er det afgørende, at efterskolen kan fortsætte driften, mens den nye skole opføres, og at den nye skole kan udbygges i etaper på en logisk og gennemtænkt måde. I udviklingsplanen tages der også hensyn til stedets eksisterende egetræer, som bliver værdifuld beplantning i det nye og centralt beliggende indre park- og aktivitetsmiljø.

Facts

Se lignende projekter