Stakhusene

I projektet tager vi afsæt i punkthustypens mange bokvaliteter. Bygningstypologiens yderst simple strukturelle opbygning, med en indre logistikkerne og et ydre åbent boligvolumen muliggør, via en simpel stakning af boligprogrammet, optimale oplevelsesmæssige og strukturelle kvaliteter. Husets karakteristiske stakkede udtryk opnås ved at rotere udvalgte etager om kernen og dermed orientere boligerne skiftevist øst/vest og nord/syd alt efter bebyggelsens overordnede orientering. Herved skabes en mangfoldighed i boligernes dagslyskarakterer og udsigtslinjer.

Med projektet skabes et nyt mødested med amfitrappe, terrasseområde, et fitness- og aktivitetsområde samt et cykelparkeringsanlæg med depoter i det eksisterende sikringsrum. Området vil stå klar til indvielse i december måned 2022.

Stakhuse - hovedgreb

Projektgalleri

Facts