Sundheds- og kontor­hus i Kirstinelund

Archiwoo har med Officelab a/s som bygherre udviklet dette skarptskårne multifunktionelle sundheds- og kontorhus placeret centralt i virksomhedsklyngen Kirstinelund i Lystrup lidt uden for Aarhus. Kirstinelund omfatter i dag ca. 16.000 m2 etageareal med ca. 160 virksomheder inden for bl.a. it, kommunikation og nethandel. Mere end 800 mennesker bruger Kirstinelund dagligt, og både studerende, iværksættere, jobsøgende og freelancere har deres daglige gang på stedet.

Med temaet ``Vi gør det lettere af drive virksomhed`` udvikler Officelab sine kerneydelser for nuværende og kommende virksomheder sideløbende med en kontinuerlig udbygning af de fysiske miljøer. Officelab arbejder benhårdt for at være i front når det gælder kvalitet og funktionalitet i de byggede miljøer og matchet mellem Officelab og archiwoo har derfor resulteret i et fint stykke fremtidssikret arkitektur, som vil sættet retningen for den videre udvikling af Kirstinelund.

Sundheds- og kontorhus - skråbillede

Huset består overordnet af fem faciliteter: fitness med omklædninger og et større fysioterapiafsnit, en konferencesal med plads til 250 gæster, en lægeparaksis med 5 læger samt et større kontorafsnit.

Husets faciliteter og deres indbyrdes dynamik har været afgørende for vores disponering af rumligheder, logistik og flowsystemer. Rummenes organisering omkring det centrale atrie, som går fra stueplan op gennem etagerne, skaber et fælles interaktionsrum og mødesteder for huset brugere. Det har også været en vigtig pointe at skabe en lodret graduering for privathed med de mest offentlige faciliteter i bunden af huset og de mest private øverst.

Sundheds- og kontorhus - funktioner
Sundheds- og kontorhus - trappen

Kontor- og sundhedshuset K7 er fuldt integreret i stedets nyligt udviklede masterplan. Planen underbygger Officelabs målsætning om et tættere og mere kompakt Kirstinelund med gode forbindelser på tværs af anlægget i kraft af forbundne stisystemer, gårdhaver og beplantede uderum med stor biodiversitet, som understøtter idræt og bevægelse.

Kirstinelund omfatter i dag et areal på ca. 3,6 hektar og ligger på et skrånende terræn, som har sit højeste punkt mod nord og sit laveste i den sydlige del af anlægget. Niveauforskellen mellem nord og syd er ca. 4 m. Vi har disponeret huset således at det følger det naturlige terræn, og indgangsetagen ligger således godt 2 m under Skæringsvej. Konferencesalen ligger endnu lavere end indgangsetagen og dermed opnås et niveaufrit samspil med havemiljøet omkring cafeen ved gården. Bygningen opleves som integreret med landskabet og stedet.

Sundheds- og kontorhus i Kirstinelund - beliggenhedsplan
Sundheds- og kontorhus i Kirstinelund - huset set fra nord

I husets stueetage og 1.sal er der disponeret en række sundheds- og eventfaciliteter, som bidrager til husets liv og aktiviteter fra tidlig morgen til sen aften. Officelabs egne lounge- og adkomstområder og mødesteder er åbne for alle og sammenbinder husets sundheds-, event- og kontorfaciliteter. Blandingen af funktioner giver mange fordele, kvaliteter og muligheder for såvel husets sundhedsbrugere som for Kirstinelunds mange virksomheder og ikke mindst for Lystrup by.

Kirstinelund omfatter i dag et areal på ca. 3,6 hektar og ligger på et skrånende terræn, som har sit højeste punkt mod nord og sit laveste i den sydlige del af anlægget. Niveauforskellen mellem nord og syd er ca. 4 m. Vi har disponeret huset således at det følger det naturlige terræn, og indgangsetagen ligger således godt 2 m under Skæringsvej. Konferencesalen ligger endnu lavere end indgangsetagen og dermed opnås et niveaufrit samspil med havemiljøet omkring cafeen ved gården. Bygningen opleves som integreret med landskabet og stedet.

Sundheds- og kontorhus - stueplan
Sundheds- og kontorhus i Kirstinelund - huset set fra haven

I sit ydre fremstår huset som en række sammensatte æsker formet i træ og beton. Husets vinklede tagform og facadernes lodrette trælister, kun adskilt af en gennemgående glasbeklædt og reflekterende etage mellem stueplansetagen og 2. sal, giver huset sit karakteristiske visuelle udtryk.

Sundheds- og kontorhus i Kirstinelund - huset set fra haven
Sundheds- og kontorhus - etageplan

Huset byder på flere gode mødesteder op gennem etagerne. Det er bl.a. sofa-nicher, tekøkkenområder og terrasser, som danner rammen om mødet mellem kollegaer eller mennesker, som ikke nødvendigvis arbejder inden for samme felt.

Sundheds- og Kontorhus i Kirstinelund - mødesteder
Sundhedshuset i Kirstinelund
Sundheds- og Kontorhus - niche
Sundheds- og Kontorhus - møderum

Husets hovedtrappe er placeret centralt i atriet og forbinder samtlige etager med hindanden. Ved bevægelsen op gennem huset opleves flere spændende kig til skiftevis øst og vest ud gennem facadens store vinduespartier og terrasserum.

Trappen er udformet som en række lige trappeløb med massive trin af beton og værnelementer af krydsfiner. Krydsfinerpladerne er fuldlimet og fastgjort til trappevangerne med bolte som efterfølgende er skjult med plantlagte træpropper. Trappen fremstår i kombination med atriets lyspendler som et helstøbt imødekommende træelement i et ellers råt miljø af beton og glas.

Sundheds- og Kontorhus- atri
Sundheds- og kontorhus - trappen
Sundheds- og Kontorhus - atri og hovedtrappe

Husets to øverste kontoretager er disponeret yderst fleksibelt. Det er muligt at indrette etagerne til én eller flere virksomheder uden ændringer i bygningsmassen. Med placering af hovedtrappen, flugtvejene og servicefunktioner i husets midte er det således muligt at skabe mange forskellige kombinationer af lejemål, som i kraft af deres placering ud til facaden får gode lysforhold og en fornuftig rumdybde.

Sundheds- og Kontorhus i Kirstinelund - disponeringer af lejemål

Facts

Visualiseringer
Landinspektør
Projektstyring i byggefasen