Arkitektur og design handler grundlæg­gende om at give abstrakte visioner form og funk­tionalitet.

For os handler arkitektur og design grundlæggende om at organisere og formgive det byggede miljø som omgiver os alle – om at give abstrakte tanker og visioner form og funktionalitet, igennem tilvejebringelsen af kunstnerisk, bæredygtigt og karakterfuldt design inden for arkitektfagets traditionelle og spirende arbejdsområder.
En positiv og inddragende proces

Igennem en positiv og inddragende proces er det vores mål at skabe et sammenhængende designmæssigt hovedgreb i de projekter, som vi er en del af. En rød tråd som gør projektgruppen i stand til at fokusere og prioritere mellem de mange muligheder og begrænsninger som hvert projekt bibringer. Projektets røde tråd frembringes i et dynamisk samarbejde mellem projektgruppen, archiwoo, andre tilknyttede rådgivere og myndighederne – en cocktail af arkitektfaglige erfaringer, solide analyser, bygherrekrav, lovgivning og økonomi danner projektets fundament, men især også vores æstetiske blik og designmæssige ambitioner, er en hovedingrediens i den lim, der udgør den røde tråd.

Disciplineret og målrettet

Vi arbejder disciplineret og målrettet ud fra behovsanalyser og økonomi, men også legende og eksperimenterende med sansning og symbolik. Vi ser det, som vores fornemmeste opgave at nå ind til sagens kerne og gå efter de temaer, som er relevante for det pågældende projekt. Det er vores opgave at rådgive og bidrage til at definere konsensus i de projekter vi indgår i og derigennem understøttes projektgruppens prioriteringer og mulighed for at tilvejebringe løsninger som indfrier projektgruppens målsætninger.

Kreativ og effektiv

Vores målsætning er en effektiv, rumlig og kreativ proces med et minimum af fejl i design- og realiseringsfasen. Vores tilgang til opgaverne, kombineret med topmoderne værktøjer, giver projektgruppen unikke muligheder for at kommunikere projektets kvaliteter tidligt i processen, samt at opdage nye potentialer og dermed skabe merværdi på det grundlag.

Go’ arkitektur er altid bæredygtig

I archiwoo er bæredygtighed en integreret del af vores arbejdsproces. Ud fra grundindstillingen : “Go’ arkitektur skal altid være bæredygtig” arbejder vi ud fra de klassiske tre bæredygtighedsparadigmer : Social bæredygtighed / energimæssig bæredygtighed / økonomisk bæredygtighed.