Hurtig på bolden / ind­dragende / udfordrende / konkret / samlende.

Archiwoo tilbyder arkitektrådgivning igennem samtlige projektfaser fra de indledende analyser og skitser til nøglefærdigt byggeri. Vi arbejder altid i 3d og producerer de skitser, visualiseringer, myndighedstegninger og byggetegninger nødvendigt for projektets realisering. Vi arbejder inden for skalaerne byplan, landskab, bygningsdesign og møbel.
Sted og vision

I vores dialog med projektgruppen ser vi det som vores fornemmeste opgave at forstå den bagvedliggende vision og intention med projektet – at forstå projektets primære anvendelse og samfundsmæssige indvirkning. Ud fra den viden igangsættes vores arbejde hen mod et arkitektonisk svar på de abstrakte sammenhænge som visionen er et udtryk for. Vi ønsker at blive ambassadører for den gode idé og de idealer som bibringes igennem samarbejdet med projektgruppen, stedets fysik, kultur og historie.

Sted_archiwoo
New-arch-iso_archiwoo
Rum og funktionalitet

Der ligger et uvurderligt arbejde i at forstå de grupper og individer som vil komme til at leve i de fysiske miljøer som skabes. Derfor arbejder vi altid målrette for at et projekt altid afspejler projektgruppens nuværende behov og ikke mindst analyser for de fremtidige anvendelser. Vi lægger også vægt på at behovsanalyserne ikke alene afgrænses til de enkelte projektspecifikke funktioner men også omfatter undersøgelser som fokuserer på hvordan det omkringliggende samfund kan drage nytte af de påtænkte nye funktionaliteter.

Ud fra den viden sammensætter og kombinerer vi funktionaliteterne med fokus på bl.a. synergier, dobbeltanvendelse, flow, rumlig potentiale, bæredygtighed og rationalitet. Vores målsætning er at skabe et dynamisk samspil mellem projektets enkeltdele som vil opererer som én samlet organisme.

JG_iso2_archiwoo
Jægergårdsgade_front2_archiwoo
Form og rumdisponering

Vores formgivning har altid flere forskellige afsæt og udgangspunkter. Vores grundindstilling er at funktionalitet alene, aldrig vil kunne opfylde vores facetterede behov for positive sansemæssige indtryk og oplevelser og dermed understøtte vores ønske om diversitet og hjemliggørelse af de rum vi anvender. Omvendt er formgivning uden relation til funktionaliteter og det hovedgreb som er defineret, uden ret stor mening. Vi mener at go’ formgivning opstår i spændingsfeltet mellem funktionsanalyse, ideologi og den fysiske kontekst, stedet.

 

Vi arbejder altid fordomsfrit og med stor åbenhed over for de rumlige og anvendelsesmæssige muligheder og potentialer som opstår i processen.

FB_interiør_archiwoo
Stoflighed og lys

Når vi arbejder med rummens stofligheder, belysninger og akustik sker det med afsæt i den grundidé som projektet er formet omkring. Vi ønsker at understøtte og bygge videre på grundidéen og derigennem skabe rumforløb som taler positivt til alle vores sanser. Vi arbejder ud fra den skandinaviske tradition hvor vi tillægger rummenes materialemæssige bæredygtighed, ærlighed og anvendelighed stor værdi. Med andre ord ønsker vi at skabe taktile rum med høj æstetisk, funktionel og komfortmæssig værdi med et minimalt aftryk på vores planet.

Stoflighed_archiwoo
Design­­dokumen­tation, BIM og bygge­tegninger

Vi formidler vores koncepter, design og byggetekniske løsninger med et visuelt tankesæt. Via analoge modeller, 3d-modeller og 2d-tegninger arbejder vi med stor præcision og i en overskuelig projektstruktur der gør os og projektgruppen i stand til at forstå hovedgrebets muligheder og begænsninger tidligt i processen. Samtidig muliggør det virtuelle design en mere strømlinet formidling og interaktion med projektgruppen og deres netværk. BIM – modellerne er også centrale i vores samarbejdet med projektets øvrige rådgivere.

Det virtuelle design er fundamentet for vores model- og tegningsdokumentation og vi kan udfører tegningsdokumentation iht. de gældende danske IKT specifikationer men arbejder ellers efter den danske BIM7AA typekodning.

DGv_detalje_archiwoo
Opfølgning og tilsyn

En omfattende designdokumentation er ikke meget værd hvis den ikke følges op med tilsyn og koordinering i byggefase. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at følge den gode idé til dørs og sikre at projektets byggetekniske løsninger udføres iht. gældende normer og standarder og ikke mindst følger tidsplanen.